annonse

JEG ELSKER KVINNER.

 

Min vakre mor

Jeg synes kvinner er helt fantastiske skapninger. Like fantastiske som menn er, men våre kvaliteter er mye mer undervurdert. Gjennom vår historie vet vi at sjeldent er kvinner født inn til rollen som den førstefødte, den oppløftede eller arvtageren. Vi har alltid måtte jobbe for å bevise at vi var verdt noe mer, bevise at vår helhet er bredspektret og mangfoldig som skal brukes til å bli medskapere i denne verden med hele vår kraft. For vi trengs her mer enn noensinne. Vi gir liv, vi er ikke skapt til å ta liv.

Vakre hindu prinsesser i prosesjonen på vei til bønn i tempetel.

I dag dreier det seg lenger ikke om bare oss på den nordlige halvkule da verden har blitt lettere tilgjengelig og åpen. Vi vet at vi er forente og at det dreier seg mer om våre søstre som ikke får ta del i å være seg selv og som opplever å leve i mytenes landskap og får ikke sin rett til å være et helt menneske. 

Tankefull i Cape Town

Det finnes ikke noe mer mytebefengt enn kvinner og vi har virkelig noen myter å ta livet av. Vi bærer på en tung ryggsekk etter våre kvinnelige slektninger som gjennom historien har vært igjennom altfor mye urett og smerte. Den patriarkalske maktstrukturen som preger verden i dag må forstå at kvinner må nå sitte side om side ved maktens bord likestilte for å rette opp i alt det som har gått så galt.  De skal lyttes til på ramme alvor og skal ha sin plass med hele og fulle feminine kraft.  Aldri før har det vært så mye krigføring som foregår samtidig, eller så voldelig og aldri har verden vært et så farlig sted som den er nå.

Gode hjerter

Elsker denne høna.

Jeg møter så mange fabelaktige kvinner som klarer å bære smerte på en beundringsverdig måte, som har vært igjennom så mye vondt at en skulle ikke tro det var mer å ta av, men de har klart det. De står ennå stødig. Kvinner som vil utvikle det beste i seg og er ikke kvinne verst, men som heller er med og løfter og bærer store deler av sine samfunn, de løfter hele familier.  Kvinner fra alle samfunnslag og kulturer verden over er vi veverske av en gedigen hønsenetting som gjør at jorden ennå holdes sammen.  Uten disse kvinnene som er evnen til tilgivelse som er innehavere av en dyp urkraft, som er beskyttere som utviser en enorm styrke, intuisjon, kjærlighet og varme.  Hva skulle vi gjort uten dem,  hva hadde menneskeheten vært uten.

Jordens netting bundet av alle jordens kvinner.

close